Игри

Информация за страница Кричим

Кричим е град в Южна България и се намира в област Пловдив. Също така градът е единствено населено място и административен център на едноименната община. Градът се намира в югозападната част на Пловдивска област в Северната родопска яка. Заема част от Пазарджишко – Пловдивското поле и е разположена в подножието на северните склонове на Родопите. Заема обща площ от 50 000 дка, като на територията на общината няма други населени места. По брой на населението общината е една от най-малките в областта. По данни на Статистическото бюро в края на 2003 г. там са живели общо 8698 души. Тя е разположена там, където Пазарджишко – Пловдивското поле допира до северните склонове на Родопите. Това предопределя изцяло нейния релеф. Той е хълмист с преход към склоновете на планината. Исторически формирана, общината заема важно място във връзката Централни Родопи – вътрешността на страната. През нейната територия тече река Въча, която оформя естествен пролом за изграждане на пътната артерия за родопския град Девин.

    Градът е древно селище още от ранно византийско време. В началото на дефилето на Въча, на високи и непристъпни скали от двете страни се намират останки от две средновековни крепости. Те са играли ключова роля в охраната на този изключително важен планински проход. Асенова крепост е особено интересна, а от нея са останали запазени крепостна стена, жилищни сгради и водохранилище. Най-голямата забележителност там е Асеновият камък, на който е изсечен добре запазен и ценен надпис. Той известява, че „на този камък седя цар Асен, когато превзе Кричим”. Смята се, че се говори за Иван Асен 2-ри, който завладява крепостта през 1230 г. и е имал обичай да ознаменува победоносните си походи срещу византийците върху камък за вечни времена. След победата от 1230 г царят дарява щедро монашеските обители на Света гора. От злато печатаните грамоти за съжаление е запазена само тази за Ватопед. Също така на съхранение се пази и онази грамота, която позволява на търговците от Дубровник за свободна търговия в земите на българското царство. През 1198 г. крепостта се намира в ръцете на Иванко. Византийският севастократор Георги Палеолог я превзема през същата година, като след като преодолява крепостната стена със стълба, пада мъртъв.

    Кричим е известен още с това, че още от времето на ранното Възраждане е сред няколкото селища в Пловдивска област, които имат килийни училища. Манастирите Св. Богородица и Св. Врач пък са поддържали църковно – славянското и българското книжовно предание и са изпълнявали ролята на училище. Пред 1451 г. днешният град е записан като село в регистрацията на Филибе Санджак – Пловдив. По заповед на Мехмед 2-ри Халил Паша очертава границите на селото. Границата била определена по имена на дървета и околните пътища. Градът е известен още и със своето изключително етнокултурно и религиозно разнообразие. Населението там изповядва както християнската, така също и мюсюлманската вяра. Църквата Св. Св. Козма и Дамян и джамията пък съжителстват мирно от двете страни на реката. На 6 км от града е разположен манастирът Рождество Богородично, който е признат за паметник на културата. Сред обществените институции пък се открояват сградата на общината и пощата.

 

Етикети:   Градове , България
eXTReMe Tracker